Ο ίδιος μιλά για την ζωγραφική του

Ο ίδιος μιλά για την ζωγραφική του

   «Όταν ζωγραφίζουμε, βλέπουμε το φως να γίνεται χρώμα. Ας κάνουμε το αντίστροφο. Με το χρώμα να δώσουμε το φως» . Αυτή η φράση  σε ένα πρόχειρο σημείωμα του  Βασίλη Σίμου εκφράζει διαχρονικά όλη τη φιλοσοφία του έργου του   στα εξήντα χρόνια που καλύπτει η καλλιτεχνική του δημιουργία. Χαρακτηριστική για τις απόψεις του Βασίλη Σίμου […]